Збалансовані Інвестиції

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Скорочене наименування Фонду: ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38321284
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300110
Дата внесення в реестр ЄДРІСІ: 10.10.2012
Строк діяльності Фонду: 10.10.2027
Номінальна вартість ЦП: 1,00 грн.

Реєстраційні документи

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

  • Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЖЕМЯКІН СВЯТОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2913008874
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 8-А, кв. 29

  • Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 21613474
Місцезнаходження – 03083, м. Київ, проспект. Науки, буд.  50

  • Відомості про депозитарій:

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 30370711
Місцезнаходження — 04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

  • Відомості про Депозитарну установу:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 33948171
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, б.32,  оф. 49