Збалансовані Інвестиції

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Скорочене наименування Фонду: ПАТ «ЗНВКІФ «ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38321284
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300110
Дата внесення в реестр ЄДРІСІ: 10.10.2012
Строк діяльності Фонду: 10.10.2027
Номінальна вартість ЦП: 1,00 грн.

Реєстраційні документи

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

  • Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Бі.Еф.Сі.»
Код за ЄДРПОУ: 34477471.
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, будинок 3, корпус 2, квартира 26.\
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії з 26.04.2023р. по 26.04.2026р

  • Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»;
Код за ЄДРПОУ: 21613474;
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: № 0295.

  • Відомості про депозитарій:

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 30370711
Місцезнаходження — 04107, м. Київ, вул. Якубенківська 7-Г

  • Відомості про Депозитарну установу:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 33948171
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, б.32,  оф. 49