ФОНД «ІНКОМ»

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКОМ»

Скорочене наименування Фонду: ЗНВПІФ «ІНКОМ»
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300591
Дата внесення в реестр ЄДРІСІ: 14.02.2018 р.
Строк діяльності Фонду: 14.02.2048 р.
Номінальна вартість ЦП: 1 000,00 грн.

Реєстраційні документи

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

  • Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Бі.Еф.Сі.»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 34477471
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 3, корп. 2, кв. 26
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії з 26.04.2023р. по 26.04.2026р

  • Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»;
Код за ЄДРПОУ: 21613474;
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: № 0295

  • Відомості про Депозитарну установу:

Повне найменування:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 25270172
Місцезнаходження: 03115, м.Київ, вул. Хмельницька, будинок 10, офіс 344
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу: №2226 від 08.10.2013 року Професійна діяльність на ринках капіталу — депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи)

  • Відомості про депозитарій:

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 30370711
Місцезнаходження — 04107, м. Київ, вул. Якубенківська 7-Г