ФОНД «САН КЕПІТАЛ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САН КЕПІТАЛ»

Скорочене наименування Фонду: АТ «ЗНВКІФ «САН КЕПІТАЛ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 44285752
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13301237
Дата внесення в реестр ЄДРІСІ: 02.08.2021
Строк діяльності Фонду: 02.08.2051
Номінальна вартість ЦП: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Реєстраційні документи

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

  • Відомості про Депозитарну установу:

Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ»;
Код за ЄДРПОУ: 33948171;
Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 32, офіс 49;
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу: №401 від 03.07.2013р. Професійна діяльність на ринках капіталу — депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи);

  • Відомості про депозитарій:

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Код за ЄДРПОУ — 30370711
Місцезнаходження — 04107, м. Київ, вул. Якубенківська 7-Г

  • Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»;
Код за ЄДРПОУ: 21613474;
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: № 0295.

  • Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Бі.Еф.Сі.»;
Код за ЄДРПОУ: 34477471;
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 3, корп. 2, кв. 26;
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії з 26.04.2023р. по 26.04.2026р