АТ «ІНВЕСТІМ ГРУП»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТІМ ГРУП»

Повне наименування Фонду: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТІМ ГРУП»

Скорочене наименування Фонду:  АТ «ІНВЕСТІМ ГРУП»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 42927691
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300726
Дата внесення в реєстр ЄДРІСІ:  26.04.2019  р.
Строк діяльності Фонду: 26.04.2049 р.
Номінальна вартість ЦП: 100 (сто) гривень 00 копійок.

Реєстраційні документи

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

  • Відомості про Депозитарну установу:

Повне найменування: Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»
Ідентифікаційний код юридичної особи:  23494714
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100

  •  Відомості про депозитарій:

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 30370711
Місцезнаходження — 04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

  • Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 20071290

  •  Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Бі.Еф.Сі.»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 34477471
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 3, корп. 2, кв. 26