ФОНД «МІНКАР»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІНКАР»

Повне наименування Фонду: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІНКАР»

Скорочене наименування Фонду: АТ «ЗНВКІФ «МІНКАР»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41842565
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300587
Дата внесення в реестр ЄДРІСІ:  01.02. 2018 р.
Строк діяльності Фонду: 01.02.2048 р.
Номінальна вартість ЦП: 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Реєстраційні документи

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

  • Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 40164260
Місцезнаходження: 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 50-Б

  • Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 21613474

  • Відомості про депозитарій:

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 30370711
Місцезнаходження — 04107, м. Київ, вул. Якубенківська 7-Г

  • Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Бі.Еф.Сі.»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 34477471
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 3, корп. 2, кв. 26
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії з 26.04.2023р. по 26.04.2026р