ФОНД «ГЕФЕСТ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕФЕСТ»

Реєстраційні документи

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

  • Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЖЕМЯКІН СВЯТОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2913008874
Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 8-А, кв. 29.

  • Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 21613474
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 34, корп. 4

  • Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 25270172.
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, офіс 5.