ПАТ «ФОЛІО»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОЛІО»
Повне наименування Фонду: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОЛІО»
Скорочене наименування Фонду: ПАТ «ФОЛІО»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38408354
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300141
Дата внесення в реестр ЄДРІСІ:  29.12.2012  року
Строк діяльності Фонду: 29.09.2062 р.
Номінальна вартість ЦП: 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок).

Реєстраційні документи

Перелік осіб, які обслуговують Фонд:

  • Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Бі.Еф.Сі.»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 34477471
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 3, корп. 2, кв. 26

  • Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 20071290

  • Відомості про депозитарій:

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 30370711
Місцезнаходження — 04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

  • Відомості про Депозитарну установу:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23494714
Місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100